Odwiedziny chorych w naszej Parafii odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 8.00, a także w III dzień rekolekcji wielkopostnych i adwentowych.
W pilnych sytuacjach - o każdej porze.


Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone

(List św. Jakuba 5,14-16)


Co to jest namaszczenie chorych?

Jest to sakrament, w którym Chrystus umacnia chorego w cierpieniu, a czasem przywraca mu zdrowie.


Kto jest szafarzem sakramentu namaszczenia chorych?

Szafarzem namaszczenia chorych jest kapłan.


W jaki sposób udziela się sakramentu namaszczenia chorych?

Kapłan namaszcza olejem głowę i dłonie chorego, wypowiadając modlitwę.


Komu udziela się sakramentu namaszczenia?

Namaszczenia chorych udziela się następującym osobom:

-zagrożonym poważną chorobą,
-zagrożonym śmiercią,
-będącym w podeszłym wieku,
-oczekującym na poważną operację,
-nieprzytomnym, którzy wcześniej prosili o ten sakrament lub by o niego poprosili.


Czy sakramentu namaszczenia chorych udziela się zmarłym?

Nie udziela się tego sakramentu zmarłym. Jeżeli jednak istnieje wątpliwość, czy chory zmarł, to udziela się tego sakramentu warunkowo.


Jakie są skutki sakramentu namaszczenia chorych?

Namaszczenie chorych:

-jednoczy chorego z męką Chrystusa,
-gładzi grzechy, jeśli chory nie mógł się wyspowiadać,
-przynosi ulgę w cierpieniu,
-pomnaża łaskę uświęcającą.


Ile razy można przyjąć sakrament namaszczenia chorych?

Ten sakrament może być udzielany kilkakrotnie, jeśli chory po przyjęciu tego sakramentu wyzdrowiał i ponownie zachorował albo jeśli jego życiu zagraża niebezpieczeństwo (np. poważna operacja).


Co to jest Wiatyk?

Jest to Komunia św. podawana chorym w obliczu śmierci. To pokarm na drogę do nieba (łac. via – droga).


Co należy przygotować na przyjście kapłana do chorego?

Należy nakryć stół obrusem, a na stole umieścić krzyż, świeczki, wodę święconą i kropidło. Należy uczestniczyć w obrzędach.


Jak należy się zachować, gdy kapłan idzie do chorych z Komunią Świętą?

Należy przyklęknąć albo przeżegnać się, ponieważ kapłan niesie Najświętszy Sakrament.

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Józefa

Adres:
Dworcowa 2
42-480 Poręba
Tel.: 32 677 13 15

Kancelaria czynna:
od wtorku do piątku:
8.30-9.30
16.30-17.30
(zimą 16.00-17.00)
sobota:
8.30-9.30

 


Designed by: GRAFIKOMP